Eski Yalı   Duyabildiğine

Yaşantı   Altınkum Vapuru

Düş ve Gerçek   Çocukların Görkemli Düşü ve Acı Gülüşü

İstanbul Düşü

İstanbul Bulutu   İstanbul Mavisi

Tüm şiir kitaplarına internet ortamında erişmek için lütfen seçtiğiniz kitaba tıklayınız.

Ocak Ayı, Ocak Başı Düşlemesi


OCAK AYI, OCAK BAŞI DÜŞLEMESİ

Ocaklar
Yanıp - yanıp söndü;
Odunlar, tahtalar, çıralar
Çatır - çatır
Çatırdayarak;
Çıtır - çıtır
Çıtırdayarak;
Seslerin en sıcağını
Mutluluk dağıtanını,
Gözlerden kulaklara ördü..

Sert ve kuru
Bir kış rüzgarı,
Bembeyaz karın, duru
Soğuk fırtınası,
Ocağın ılık çevresinde
Titreyenleri birleştiriyordu;
Ocakta kütükler değil
Uzak - yakın anılar sanki
Alev alıyordu;
Çatırtılar - çıtırtılar kesilince,
Alevler tükenince sönünce
Ocak korlanıyordu,
Nar kırmızısı ateş
Söndükçe kül oluyordu..
“Şeytan Dansı” ‘nı
Anımsatan,
İnce - kalın
Parça - parça gölgeli
Alevlerin uğultulu
Gürültüsü,
Doyurucu - uyutucu
Sere - serpe görkemli
Gürültüsü
Renkli düşlere dönüşüyordu..

Ocak,
Çatır - çatır
Çıtır - çıtır
Yangınını sürdürüyordu;
Ocak,
Alev - alev
Gürül - gürül
Işıldıyordu - gülüyordu,
Çevresindekiler
Mutlulukla doluyordu,
Eller - avuçlar ısınıyordu,
Sevgisini yenileyen,
Sesini - güncelliğini yitiren
O canım renkli düşler
Üşüyordu..
Kış’ların - soğuk’ların
Acımasız - amansız
Yalnızlığında- yoksulluğunda,
Ocak’lardan uzak’larda
Aş’a, su’ya
Ve bir avuç sıcağa
Özlem çekenler,
Büyükler, küçükler
Sevimli bebe’ler
Yakınıyordu,
Diledikleri erinci
Yakarsalar da bulamıyordu..

Ocak’lardaki
Alevlerin gücü
Birazdan silinip
Kaybolma üzüncü
Çatır - çatır
Çıtır - çıtır..

Her mevsim Boğaz’da
Mavi suları yaran
Taka’ların gürültüsü;
Birbirini usanmadan
Kovalayan görüntüsü,
Yüreği tümden okşayan
Tak - tak’lı
Tuk - tuk’lu süzülüşü,
Takır - takır
Tukur - tukur..
Ocak’ların
Çat - çat’larıyle;
Taka’ların
Tak - tak’ları
Elele vererek,
Ocak’larda küllenen düşleri,
Gök boşluğu’nca savrulan
Dumanlarla beraber,
Uzaklara sürüklüyordu;
Tüm özlemleri,
Bir bozkır kenti’nden
Salt bir kıyı kenti’ne
İstanbul’a götürüyordu..

Yaşlı yaşamını,
Bakımsızlıktan dökülen
Eski yuvasını
Ayakta tutmak,
Avunmak - avutmak
Yaşamak ve yaşatmak
İçin çırpınan.
Dalga’larla
Çalkalanan - boğuşan,
Sabah’ların
Sisli - donuk
Kör karanlığında
Yeniköy’de
Balığa çıkan
Yüreği buruk,
Olta’ları - ağları
Takası’nın küreği kopuk
Sadık Reis’i
Ve köhne tekne’sini
Boğaziçi’nin balıkçıları,
İçtenlikle selamlıyordu.

[Geri] [Giriş Sayfası] [Üst] [İleri]

ŞİİR DÜNYASI'nı
dinlemek için tıklayınız

En Seçme Şiirler   Aşk İçin Söylenenler

Edebi Mektepler ve Edebi Cereyanlar   Divan Şiiri

Edebi Konuşmalar   Şiirimizde Anlamsızlar

Çağdaş Türk Şiiri   Nükleer Silahlardan da Büyük Bir Kuvvet

Diğer kitapları için lütfen burayı tıklayınız

Fotoğraf Albümü için tıklayınız