Eski Yalı   Duyabildiğine

Yaşantı   Altınkum Vapuru

Düş ve Gerçek   Çocukların Görkemli Düşü ve Acı Gülüşü

İstanbul Düşü

İstanbul Bulutu   İstanbul Mavisi

Tüm şiir kitaplarına internet ortamında erişmek için lütfen seçtiğiniz kitaba tıklayınız.

"Atatürk Diyor ki" - 5. Senfoni"ATATÜRK DİYOR Kİ"
"5.Senfoni"

Şiir: Necdet EVLİYAGİL
Müzik: Necil Kâzım AKSES

ÇOCUK KOROSU: Atam.. Atam..
Atam.. Atam..
Gözlerimizde ışık,

KORO: Atam.. Atam..
Atam.. Atam..
Kalbimizde özlemsin.
Her an düşlerimizdesin

Atam.. Atam.. Atam..
Göklerimizde şimşek,
Ufuklarımızda güneşsin.
Her an evrenimizdesin.
En çok seni severiz
Müzikte de çağdaş olmak isteriz.
Ellerinden öperiz.

TENOR SOLO: Atatürk diyor ki:
"Hayat bir musikîdir,
Musikîsiz hayat olmaz"
Diyordu böylece o
Müzikle yaşamı birleştiriyordu.
Çağdaş yaşama
Çağdaş müzik istiyordu
Ciddi müzikte de, hafif müzikte de.

TENOR SOLO: Yılların birikimiyle
Batıya açılamamış
Yeniliklere kavuşamamış
Çok sesliliğe varamamış
Atılımdan yoksun kalmış
Müziğimizin çağdaş olmasını
Uygarlığa ulaşmasını,
Canlanmasını diliyordu.
Bunda da san'at aşkiyle yanıp tutuşan
Gençlerine güveniyordu.
Çağdaşlık yarışında
Onları görevlendiriyordu.


KORO : Atatürk'ün kurduğu
Genç cumhuriyetimiz
1925'de
Taze bir fidandı
Kurtuluş Savaşı'ndan
Yeni çıkan ülkemiz
O'nun ışık dolu evreninde
Doğmaktaydı.
Engin inkılaplarını
Halka açıklarken
Öylesine
Güven ve mutluluk doluydu
Güzel san'atlarda da
.. ..
Çağdaşlığa koşarken
.. ..
Ulusal bir Türk müziğini düşlüyordu
.. ..
Ulusların uygarlık savaşında
Tek ölçü müziği görüyordu
Bunda da yeni kuşaklara güveniyordu.

TENOR SOLO: "Tek düzelikten çıkalım
Yaşamımız gibi musikîmiz
Çok yönlü çok sesli olsun “istiyordu
1925 yılı’nda
İzmir’de konuşurken O,
Musikinin yaşantımızdaki önemini
“Yaşam Musikidir” görüşü ile
Türk gençliğine
Yetişecek nesillere
Soylu bir müzik eğitiminin
Verilmesini emrediyor du.

KORO: Atatürk! Atatürk!
Sen öylesine büyüksin ki,
Sen öylesine çağlar ötesine dönük
Bir öndersin ki
Yaşamla müziği
Müzikle yaşamı
Bütünleyensin
Görkemleyensin
Kara tahta başında
Elinde tebeşirle
Ulusuna alfabeyi
Belletiğin günkü gibi
Şimşek şimşek
Çakıyordu gözlerin
Pırıl pırıl sözlerin

TENOR SOLO: “Musuki ile ilgisi olmayan yaratıklar
İnsan değildir”
Gerçekçi görüşü ile de O
Bundan yıllar önce
Uygarlığa, güzelliğe koşmanın
Ve evrenselliğin ışıklı kapılarını
Duygu dünyasına açmanın heyecanı ile
Yaşıyordu.

ÇOCUK KOROSU: Ey en büyük Türk
Atatürk... Atatürk...

TENOR SOLO: İnsanın tanımını
Yaparken de en başta onu

[Geri] [Giriş Sayfası] [Üst]

ŞİİR DÜNYASI'nı
dinlemek için tıklayınız

En Seçme Şiirler   Aşk İçin Söylenenler

Edebi Mektepler ve Edebi Cereyanlar   Divan Şiiri

Edebi Konuşmalar   Şiirimizde Anlamsızlar

Çağdaş Türk Şiiri   Nükleer Silahlardan da Büyük Bir Kuvvet

Diğer kitapları için lütfen burayı tıklayınız

Fotoğraf Albümü için tıklayınız